• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

CODILIVE

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2014 v Portugalsku.

Skorá líniová odroda.

Nižší vzrast (117cm)

Hlavná špecifikácia

Skorosť: skorý Druh: Konvenčná Výsev zŕn/ ha: 60 - 65 000

Výhody

  • veľmi vysoký obsah oleja (47,9%)
  • skore kvitnutie
  • v štátnych odrodových pokusoch dosiahla na kontrolu 103,1%
  • PMG (40,2g)
  • dobrý zdravotný stav

Tabuľky

Výsledky poloprevádzkových pokusov a prevádzkových plôch
Podnik Úroda v t/ha pri 8% vlhkosti Výmera Rok
Agromix Sedliská 4,10 PP 2016
Agroprodukt N. Ruskov 3,30 80 ha 2016
Agrozoran, Michaľany 4,34 PP 2017
NPPC – Milhostov 3,70 PP 2017
Agromix Sedliská 3,65 PP 2017
PD Nižný Hrušov 3,63 PP 2017
Agrozoran, Michaľany 3,95 PP 2018
Agroprodukt N.Ruskov 3,79 44 ha 2018
Quattro agro Seňa 3,63 32 ha 2018
Agromix Sedliská 3,55 PP 2018
PD Nižný Hrušov 3,55 PP 2018
PD Nižný Hrušov 3,30 20 ha 2018
Agroprodukt N.Ruskov 3,28 65 ha 2018