• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

PRO 144

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2015 v EU

Veľkosť úborov 16 – 17,5 cm

Stredná HTS (55 – 65 g)

Aplikácia herbicídu Express 50SX

Hlavná špecifikácia

Skorosť: stredne neskorý Druh: EXPRESS 50 SX Výsev zŕn/ ha: 70 000

Výhody

  • genetická odolnosť na Tribenuron - methyl a Orobanche spp (Zaráza)
  • vysoký úrodový potenciál
  • vysoká tolerancia voči suchu a dlhotrvajúcim vysokým teplotám
  • silné stonky, vyššia rastlina
  • výrobný potenciál: 4,2-4,5 t / ha
  • obsah oleja: 43 - 47%

Tabuľky

Výsledky poloprevádzkových pokusov

PD Nižný Hrušov3,28PP2018

Podnik Úroda v t/ha pri 8% vlhkosti Výmera Rok
Agrozoran, Michaľany 3,57 PP 2018
Agromix Sedliská 3,19 PP 2018