Hlavná stránkaKontaktyObchodný zástupcoviaKatalóg

 

Vážení pestovatelia                   

 

Spoločnosť Finagro bola založená v júni 1996 so sídlom v Bratislave.

V súčasností má spoločnosť sedem zamestnancov, ktorí zabezpečujú predaj , distribúciu

skúšanie nových odrôd a hybridov jednotlivých plodín.

Skúšanie nových materiálov prebieha v poloprevádzkových a prevádzkových pokusoch,

v predskúškach a štátnych pokusoch pod kontrolou ÚKSÚP-u.

Jednotlivé odrody sú skúšané v rámci celého Slovenska na rôznych stanovištiach.

Na slovenskom trhu zastupujeme odrody a hybridy francúzskych spoločnosti

Codisem , Caussade a Euralis Semences.

Uplatnenie našich hybridov je veľmi široké.

Výskum je zameraný na zlepšenie kvality , úrodnostný potenciál sušiny a zrna

koncentráciu energie, zdravotný stav a schopnosť odolávať stresovým podmienkam,

zvýšenie obsahu oleja a obsahu nenasýtených mastných kyselín u slnečnice a repky.

 

Finagro spol.s.r.o. skúša a predáva tieto druhy poľnohospodárskych plodín:

 

Kukurica siata

Slnečnica ročná

Repka olejka ozimná

Repka olejka jarná

Pšenica ozimná

Cirok cukrový

 

Jednotlivé hybridy a odrody sú konkrétne uvedené v katalógoch v aktuálnej sezóne.

Zabezpečujeme aj zmluvnú výrobu osív kukurice, pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného pre domáci trh.

Osivá všetkých uvedených plodín sú vhodné pre všetky pestovateľské podmienky Slovenska. 

Naši obchodní  zástupcovia Vám ochotne poskytnú kompletné informácie,

týkajúce sa pestovania a využitia hybridov od firmy Finagro.

 

 

Obchodný  riaditeľ:  Ing. Imrich  Šanta CSc.