• Mlynské Nivy 54, Bratislava
 • info@finagro.sk
 • 02/53 480 707

NANO-GRO®AQUA

Krátky popis

NANO-GRO® je jediným induktorom odolnosti rastlín na trhu a aktivátorom rastu a úrodnosti. Jeho činnosť spočíva v prirodzenom spustení vnútorného výnosového potenciálu a obranného mechanizmu rastlín na bunkovej úrovni, stimulujúc ich k produkcii prírodných rastových hormónov, t.j. auxínov, gibberellínov, cytokinínov a enzýmov, ktoré aktivujú fyziologické procesy a pôsobia ako špecifická vakcína pre rastliny.

Výhody

 • zvyšuje toleranciu voči stresovým podmienkam
 • zabezpečuje lepšie zimovanie zimných rastlín
 • ovplyvňuje lepšiu podporu obilnín
 • zabezpečuje rast generačných orgánov (siliky, banky, jadrá)wpływana zvýšenie objemu koreňov a nadzemných častí rastlín
 • zabezpečuje lepšie zimovanie zimných rastlín
 • zabezpečuje lepšie zimovanie zimných rastlín
 • zabezpečuje lepšie zimovanie zimných rastlín
 • zabezpečuje lepšie zimovanie zimných rastlín

NANO-GRO AQUA je jediným induktorom rezistencie rastlín na trhu a aktivátorom rastu a úrodnosti. Jej činnosť spočíva v prirodzenej aktivácii vnútorného potenciálu úrodnosti a mechanizmu obrany rastlín na bunkovej úrovni, stimulujúcej ich na produkciu prírodných rastových hormónov, t.j. auxínov, gibberellínov a cytokinínov, súčasne enzýmov, ktoré aktivujú fyziologické procesy pôsobiace ,ako špecifická vakcína pre rastliny. Táto činnosť sa prejavuje vo vytváraní rozsiahleho a silného koreňa, ktorý umožňuje väčšiu penetráciu pôdy a lepšie prijímanie živín a vody rastlinou. Nadzemná časť rastliny sa tiež rozvíja rýchlejšie, čo sa prejavuje na správnom raste a vyššej, kvalitnejšej úrode. Prídavok aminokyselín z morských rias Ascophyllum nodosum a huminových látok má za následok rýchlejšiu stimuláciu, ktorá sa okamžite prenesie do vnútra rastlinných buniek, ďalej posilňuje rastliny rýchlymi a nízkoenergeticky náročnými vstupy na zabudovanie čistých aminokyselín do buniek a vytváranie stavebných bielkovín. Huminové kyseliny navyše tvoria ochrannú bariéru na povrchu rastlín, chránia ich pred nadmerným žiarením, chorobám a protiútokom škodcov. Huminové kyseliny okrem toho pôsobia ako prírodné auxíny, čo pomáha rýchlejšiemu rastu rastliny.

 

VÝHODY A ÚČINNOSŤ:

 • zvyšuje toleranciu voči stresovým podmienkam
 • zabezpečuje lepšie prezimovanie ozimných plodín
 • ovplyvňuje lepšie klíčenie obilnín
 • zabezpečuje rast generačných orgánov
 • ovplyvňuje rast koreňovej hmoty a nadzemných častí rastlín
 • spôsobuje zvýšenie výnosu
 • zvyšuje odolnosť proti škodcom a patogénom
 • zvyšuje účinnosť fungicídov
 • zabezpečuje lepšie vstrebávanie hnojív
 • zlepšuje kvalitatívne parametre plodiny (obsah bielkovín, tuku, cukrov)
 • zabezpečuje vysokú hodnotu výsevu zrna/semien
 • okamžite preniká a účinkuje v rastline
 • vykazuje vysokú účinnosť v prípade regenerácie rastlín
 • pôsobí proti stresu pri používaní CHOP

Dávkovanie

Repka

Postrek: 250ml NANO-GRO Aqua® / 200-300 l vody / ha zákrok opakovať1-2 x počas vegetačnej sezóny
termín použitia postreku: od štádia vývoja ružice listov až po predĺženie fázy hlavného výhonku, najlepšie na jeseň a okamžite po začatí jarnej sezóny

Obilniny

postrek: 250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l vody / ha 1–2 zákroky počas sezóny, od fázy vývoja ružice listovdo fázy predĺženia hlavného výhonku, najlepšie na jeseň a bezprostredne po začiatku jarnej vegetácie spolu s prvým ošetrením fungicídmi
termín použitia postreku: 1–2 zákroky počas sezóny, od fázy klíčenia do začiatku fázy klásenia, najlepšie na jeseň a hneď po začiatku vegetácie na jar s prvím ošetrením fungicídmi

kukurica

postrek: 250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l vody/ ha 1–2 zákroky počas sezóny
termín použitia postreku: od fázy 4-6 listov do začiatku okvetnej fázy, najlepšie s fungicídnym ošetrením

Slnečnica

postrek: 250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l vody / ha 1– 2zákroky počas sezóny
termín použitia postreku: vo fáze 6-8 pravých listov, počas otvárania kvietkov až do začiatku kvitnutia

Sója

postrek: 250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l vody / ha 1– 2zákroky počas sezóny
termín použitia postreku: vo fáze od 2 do 6 listov, vo fáze kvitnutia

Cukrová repa

postrek: 250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l vody / ha 1– 2zákroky počas sezóny
termín použitia postreku: od fázy 4-6 listov až po medziriadkový skrat, výhodne s fungicídnym ošetrením

Zemiaky

postrek: 250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l wody / ha 1–2 zákroky počas sezóny
termín použitia postreku: od začiatku vývojovej fázy postranných výhonkov až po začiatok fázy tvorby pukov, výhodne spolu s použitím fungicídneho ošetrenia

Zelenina

postrek / polievanie / zavodňovanie / kvapkova zavlaha: 250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l vody / ha
termín použitia postreku: 2–4 zákroky počas vegetačného obdobia

Ovocné rastliny

postrek / polievanie: 375 ml NANO-GRO® AQUA / 400 l vody / ha
termín použitia postreku: Čučoriedkové rastliny: čučoriedky, egreše, hrozno, jahody, maliny, lesné jahody 2-4 x vo vegtačnom období: - bezprostredne pred kvitnutím - po fáze kvitnutia počas rastu zárodkov
termín použitia postreku: Kôstkové stromy:višne,čerešne,slivky a stromy jablone a hrušky 2-4 x počas vegetačnej sezóny: - bezprostredne po kvitnutí(apríl) - viazanie kvetov na nasledujúci rok (jún, júl, august)

Vinič hroznorodý

postrek: 250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l vody / ha
termín použitia postreku: jedno ošetrenie pred kvitnutím