• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

O nás

Kto sme

Spoločnosť Finagro bola založená v júni 1996 so sídlom v Bratislave.V súčasností má spoločnosť sedem zamestnancov, ktorí zabezpečujú predaj , distribúciuskúšanie nových odrôd a hybridov jednotlivých plodín.Skúšanie nových materiálov prebieha v poloprevádzkových a prevádzkových pokusoch,v predskúškach a štátnych pokusoch pod kontrolou ÚKSÚP-u.

Jednotlivé odrody sú skúšané v rámci celého Slovenska na rôznych stanovištiach.Na slovenskom trhu zastupujeme odrody a hybridy francúzskych spoločnosti Codisem, Caussade a Euralis Semences.Uplatnenie našich hybridov je veľmi široké.Výskum je zameraný na zlepšenie kvality , úrodnostný potenciál sušiny a zrnakoncentráciu energie, zdravotný stav a schopnosť odolávať stresovým podmienkam,zvýšenie obsahu oleja a obsahu nenasýtených mastných kyselín u slnečnice a repky.

Sortiment

  • Kukurica siata
  • Slnečnica ročná
  • Sója fazuľová
  • Repka olejná ozimná
  • Repka olejná jarná
  • Pšenica ozimná
  • Cirok cukrový

Jednotlivé hybridy a odrody sú konkrétne uvedené v katalógoch v aktuálnej sezóne.Zabezpečujeme aj zmluvnú výrobu osív kukurice, pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného pre domáci trh. Osivá všetkých uvedených plodín sú vhodné pre všetky pestovateľské podmienky Slovenska. Naši obchodní zástupcovia Vám ochotne poskytnú kompletné informácie, týkajúce sa pestovania a využitia hybridov od firmy Finagro.

Zaujímate sa o naše plodiny?

Radi vám na všetky vaše otázky odpovieme. Neváhate nás kontaktovať.