• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

DJI Agras T30 je spoľahlivé riešenie na zvyšovanie efektivity, ochrany rastlín a hnojenia.

Presnejšia, ako je tradičná metóda postrekov, je aplikácia prípravkov dronom.

Navyše je možne aplikáciu vykonávať v skorých fázach rastu aj keď je zamedzený prístup na pole pozemnou technikou. Aplikácia umožňuje cielené dávkovanie ochrany a hnojív na konkrétne miesta.

Na postrek plodín sa využíva dron DJI AGRAS T30, ktorý je vybavený 30-litrovou nádržou.

Za hodinu dokáže nastriekať cca 16 ha. Šírka postrekovanej plochy je 9 m, letová výška počas postreku od 1,5 do 3,5m nad porastom.

Dron automaticky vypočítava plán postreku a nevynechá ani 1 m2.

Výhody postreku dronom:

• Umožňuje aplikáciu, ak nie je možný vstup pozemnej techniky na pole.
• Zníženie nákladov na palivo.
• Úspora postrekov, nakoľko postrekové kvapky sú menšie (130 až 265 mikrónov).
• Možnosť cieleného postreku poškodených oblastí.
• Cielená ochrana rastlín v nerovnom a ťažko dostupnom teréne.
• Zníženie nákladov na pracovne sily.
• Sú oveľa ekologickejšie a znamenajú menšiu záťaž pre životné prostredie (úspora vody, neutláča pôdu).
• Zníženie vysokej fyzickej záťaže poľnohospodárskej techniky v náročnom teréne.
• Nespôsobujú poškodenie a stres rastlín tak, ako mechanizmy svojimi prejazdmi.
• Je možný aj nočný postrek, čo je dôležité pre včelárov (nedochádza k poškodeniu včelstiev

operátor drona : Ing. Tomáš Šanta      Kontakt: 0905 399 018