• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

CERA 391

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2015

Dvojlíniový hybrid, typ zrna – medzityp.

Stredne vysoká rastlina (295 cm),  HTS 380 g

18 radov v šúľku

Hlavná špecifikácia

FAO: 390 Využitie na zrno: Využitie na siláž: Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 70 000

Výhody

  • dobrý počiatočný rast
  • rovnomerné dozrievanie
  • tmavozelené listy
  • stredný až veľký šúľok
  • rýchle uvoľnovanie vody pri dozrievaní
  • Qtek technológia, rezistentná voči účinnej látke (Quizalofop-p-etil)

Tabuľky

Výsledky poloprevádzkových a prevádzkových plôch na siláž
Podnik Úroda silážnej hmoty v t/ha Výmera Rok
ÚKSÚP Vígľaš 67,77 PP 2016
ÚKSÚP Vígľaš 40,00 10 ha 2018
Výsledky poloprevádzkových plôch na zrno
Podnik Úroda t/ha pri 14% vlhkosti Rok
PD Soľ 12 2017