• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

CODIESE

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2012 v EÚ.

Trojlíniový hybrid, typ zrna – konský zub.

Suma teplôt na zrno 1 880°C.

Dobre opelený šúľok, vysoká HTS, 17 radov zŕn v šúľku.

Hlavná špecifikácia

FAO: 330 Využitie na zrno: Využitie na siláž: Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 80 000

Výhody

  • vhodný aj do slabších stanovíšť
  • veľmi dobrý na bioplyn a CCM
  • kvalitná siláž s vysokým podielom zrna
  • veľmi dobrý počiatočný rast
  • výška rastliny 342 cm

Tabuľky

Výsledky prevádzkových a poloprevádzkových plôch na zrno
Podnik Úroda t/ha pri 14% vlhkosti Výmera Rok
PD Senica  12,18  PP 2016
Morkovice  10,25  PP 2016
AGROSPOL Hontianske Nemce  8,50  13,5 2016
PD Nižný Hrušov  13,20  35 ha 2017
NPPC – Milhostov 9,63 PP 2017
Gyňov – Oravec 9,56 45 ha 2017
NPPC – Milhostov 8,84 PP 2018
Poľnotrend Trebišov 7,20 21 ha 2018
Poľnotrend Trebišov 7,10 27 ha 2018
Výsledky poloprevádzkových a prevádzkových pokusov na siláž
Podnik Úroda silážnej hmoty v t/ha Úroda t/ha sušiny Rok
Agro Raslavice 37,80 17,34 2017
Agro Čergov 32,00 16,25 2017
Agroprodukt N.Ruskov 37,00 17,20 2018