• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

CODIMAX

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2012 v EÚ.

Dvojlíniový hybrid, typ zrna – konský zub.

Suma teplôt na zrno 1 990 °C.

Vysoká rastlina 356 cm, 20 radov zŕn v šúľku

Hlavná špecifikácia

FAO: 550 Využitie na zrno: Využitie na siláž: Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 70 000

Výhody

  • vhodný na skorú sejbu a neskorý zber
  • vysoký obsah cukru v siláži
  • na všetky typy pôd
  • najvyššia úroda silážnej hmoty z celého skúšaného sortimentu !!!
  • kvalitná siláž s vysokým podielom zrna
  • dobre opelený šúľok

Tabuľky

Výsledky prevádzkových plôch na siláž
Podnik Úroda silážnej hmoty v t/ha Výmera Rok
Dubina Čeľovce 71,0 52 ha 2014
Zemplínska Teplica 52,1 60 ha 2016
Dobina Čeľovce 51,0 18 ha 2016
Dobina Čeľovce 48,0 86 ha 2016
PD Vranov Hencovska 66,0 26 ha 2018
Výsledky prevádzkových plôch na zrno
Podnik Úroda t/ha pri 14% vlhkosti Výmera Rok
PD Vranov Hencovska 11,5 14 ha 2018