• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

CODIREAL

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2012 v EÚ.

Dvojlíniový hybrid, typ zrna – konský zub

Suma teplôt na zrno: 1 940 °C

vysoká HTS (380 g)

Hlavná špecifikácia

FAO: 430 Využitie na zrno: Využitie na siláž: Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 70 000

Výhody

  • vysoký výnos zrna
  • vhodný na všetky typy pôd
  • veľmi dobrá tolerancia na choroby
  • vysoký počet zŕn v šúľku, 16 - 18 radov zŕn
  • nižšia rastlina (286 cm), dobrý počiatočný rast

Tabuľky

Výsledky prevádzkových plôch na siláž
Podnik Úroda silážnej hmoty v t/ha Výmera Rok
Contax, N. Ruskov 39,60 60 ha 2017
Výsledky prevádzkových a poloprevádzkových plôch
Podnik Úroda t/ha pri 14% vlhkosti Výmera Rok
PD Nižný Hrušov 13,06 25 ha 2014
Agroodbyt Chanava 12,92 PP 2014
PD Komjatice 12,30 100 ha 2014
PD Hronský Beňadik 11,50 50 ha 2014
PD Senica 12,76 PP 2016
SPU Nitra 12,51 PP 2016
NPPC – Milhostov 10,41 PP 2017
Krajnik SHR, Streda n/Bodrogom 11,89 PP 2018