• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

ES CORTES

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2012 na Slovensku.

Dvojlíniový hybrid, typ zrna – konský zub (Tropical Dent).

Stredne vysoká rastlina ,  HTS 340 g, 16 radov a 32 zŕn v rade

Suma teplôt na zrno: 1 830 °C

NOVINKA 

.                                                                                   

Hlavná špecifikácia

FAO: 410 Využitie na zrno: Využitie na siláž: - Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 65 000

Výhody

  • špičkový len na zrno
  • pri nižšej hustote porastu predpoklad tvorby väčšieho šúľku
  • vysoká tolerancia voči poliehaniu
  • rezistencia voči helminosporiám výborná, voči sneti veľmi dobrá a fuzariózam dobrá
  • zaregistrovaná už po dvoch rokoch 2011 - 2012, priemerná úroda počas SOŠ 13,34 t / ha (103,2 %).
  • vhodný do pôd z nízkym potenciálom

Tabuľky

Výsledky poloprevádzkových plôch na siláž
Podnik Úroda silážnej hmoty v t/ha Rok
ÚKSÚP Vígľaš 73,99 2016
Výsledky prevádzkových a poloprevádzkových plôch na zrno
Podnik Úroda t/ha pri 14% vlhkosti Výmera Rok
PD komjatice 12,90 30 ha 2016
PD TRÍBEČ Nitrianska Streda 12,31 PP 2016
PD Senica 11,99 PP 2016
SPU Nitra 11,71 PP 2016
NPPC Milhostov 9,83 PP 2016
NPPC Milhostov 8,98 PP 2017
ZAD Dvory n/žitavou 8,17 PP 2017
PD Komjatice 12,65 96 ha 2018
Quattro agro Seňa 10,80 25 ha 2018
PD Veľký Ďúr 11,30 54 ha 2018