• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

ES LAGOON

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2016 v EÚ.

Dvojlíniový hybrid, typ zrna – konský zub

Suma teplôt kvitnutie: 970 °C

Suma teplôt na zrno 32 %: 1 860 °C

HTS (364g), 16 radov a 32 zŕn v rade

Hlavná špecifikácia

FAO: 450 Využitie na zrno: Využitie na siláž: Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 60 - 70 000

Výhody

  • výborný zdravotný stav
  • dobrá suchovzdornosť
  • nepolieha
  • vysoký výnos zrna
  • vhodný do pôd z nízkym až stredným potenciálom

Tabuľky

Výsledky pokusov kukurice pri 14% vlhkosti z 3 lokalít na Slovensku 2016
Odroda Zemné (NZ) Rastislavice (NZ) Želiezovce (LV)
ES LAGOON 15,10 t/ha 14,15 t/ha 13,50 t/ha
Výsledky prevádzkových plôch na siláž
Podnik Úroda silážnej hmoty v t/ha Výmera Rok
Contax, N. Ruskov 42,20 37 ha 2017
Contax, N. Ruskov 38,30 24 ha 2017
Výsledky poloprevádzkových plôch
Podnik Úroda t/ha pri 14% vlhkosti Rok
NPPC – Milhostov 11,97 2017
Krajnik SHR, Streda n/Bodrogom 11,85 2018