• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

ES MOSQUITO

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2012 na Slovensku, vo Francúzsku a v Bulharsku.

Trojlíniový hybrid, typ zrna – konský zub.

Veľmi vysoká rastlina, 14 radov zŕn v šúľku, HTS 343 g.

.                                                                                                                                   

Hlavná špecifikácia

FAO: 350 Využitie na zrno: Využitie na siláž: Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 65 - 85 000

Výhody

  • vysoká úroda zrna
  • stabilné úrody a zrýchlené uvoľnovanie vody
  • vysoká odolnosť voči neskorým mrazom
  • dobrá ekonomika pestovania
  • veľmi dobre znáša deficit vlahy vďaka technologii Roots Power
  • registrovaná v SR po dvoch rokoch s výkonom 105,9% na kontrolné hybridy
  • vhodný do pôd z nízkym potenciálom

Tabuľky

Výsledky prevádzkových a poloprevádzkových plôch na zrno
Podnik Úroda t/ha pri 14% vlhkosti Výmera Rok
PD TRÍBEČ Nitrianska Streda  11,92 PP 2016
SPU Nitra  11,43 PP 2016
PD Senica  9,12 PP 2016
NPPC – Milhostov 9,50 PP 2017
Krajník SHR – Streda n/Bodrogom 12,35 PP 2018
Výsledky poloprevádzkových plôch siláže
Podnik Úroda silážnej hmoty v t/ha Sušina v % Rok
ÚKSÚP Vígľaš 38,00 25,33 2017