• Mlynské Nivy 54, Bratislava
 • info@finagro.sk
 • 02/53 480 707

ELAMIA

Popis plodiny

Registrácia v r. 2015 na Slovensku.

Trojlíniový hybrid, typ zrna – poloozub.

Využitie aj na CCM

Hlavná špecifikácia

FAO: 180 Využitie na zrno: Využitie na siláž: Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 85 000

Výhody

 • vhodné na pestovanie v celej oblasti zemiakarskej a chladnejšej časti repárskej
 • stredne vysoká rastlina
 • bohaté olistenie a silný stay-green efekt
 • vhodný aj na pozemky z deficitom vlahy
 • dobrá odolnosť na fuzarium
 • vyššia stráviteľnosť silážnej látky
 • plasticky aj v suchých podmienkach
 • rýchle uvoľňovanie vody zo šúľka
 • registrovaný v SR po dvoch rokoch s výkonom 107 % na kontrolné hybridy

Tabuľky

Porovnanie štátnych odordových skúšok na Slovensku v rokoch 2013-2014 (priemer miest)
Úroda sušiny celkom (t/ha) Úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
Odroda 2013 2014 priemer 2013 2014 priemer
ELAMIA 15,8 20,4 18,1 7,11 9,56 8,34
EDUARDO 14,5 18,1 16,3 6,41 9,67 8,04