• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

ELAMIA

Popis plodiny

Registrácia v r. 2021 v EÚ

Trojlíniový hybrid, typ zrna – polozub

Vysoká rastlina (220 cm)

Hlavná špecifikácia

FAO: 240 Využitie na zrno: Využitie na siláž: Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 80 000 90 000

Výhody

  • rýchly počiatočný rast
  • využitie na siláž, bioplyn
  • vynikajúce a vyvážené nutričné hodnoty siláže
  • vysoký podiel zrna v silážnej hmote
  • robustná rastlina s dlhým a nízko položeným šúľkom
  • dobrý zdravotný stav
  • vysoká odolnosť na fuzariózu a sneť kukuričnú

Tabuľky

Porovnanie štátnych odordových skúšok na Slovensku v rokoch 2013-2014 (priemer miest)
Úroda sušiny celkom (t/ha) Úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
Odroda 2019 2022 priemer 2019 2020 priemer
ELAMIA 15,8 20,4 18,1 7,11 9,56 8,34
EDUARDO 14,5 18,1 16,3 6,41 9,67 8,04