• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

ES METRONOM

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2015 na Slovensku

Dvojlíniový hybrid, typ zrna: tvrdý – medzityp

Suma teplôt na zrno: 1 680 °C, kvitnutie: 850 °C

Vysoká rastlina, HTS 315 g, 15,2 radov a 26,3 zŕn v rade

Hlavná špecifikácia

FAO: 240 Využitie na zrno: Využitie na siláž: Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 80 - 90 000

Výhody

  • hybrid ES Metronom zabezpečuje pravidelne kvantitatívne a kvalitatívne výnosy
  • dobrá tolerancia na fuzariózu a sneť kukuričnú
  • vysoká stabilita výnosov v rôznych oblastiach
  • odporúčame ho pestovať na siláž pre vysokoúžitkové chovy
  • vhodný aj na bioplyn a zrno
  • špičkový výnos vysoko energickej siláže
  • výnosová stabilita v premenlivých ročníkoch
  • dobrá odolnosť voči chladu

Tabuľky

Výsledky poloprevádzkových plôch siláže pri 33% sušine
Miesto pestovania Úroda silážnej hmoty v t/ha Výmera Rok
Skúš. stanica Viglaš 59,67 PP 2020
Skúš. stanica Viglaš 63,97 PP 2021