• Mlynské Nivy 54, Bratislava
 • info@finagro.sk
 • 02/53 480 707

ES METRONOM

Popis plodiny

Registrácia v r. 2015 na Slovensku

Dvojlíniový hybrid, typ zrna – medzityp

Vysoká rastlina, HTS 315g, 15,2 radov a 26,3 zŕn v rade

Suma teplôt na zrno: 1 680 °C, kvitnutie : 850 °C

.                                                                                                                        

                                           viac info

Hlavná špecifikácia

FAO: 240 Využitie na zrno: Využitie na siláž: Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 80 - 90 000

Výhody

 • veľmi dobre znáša deficit vlahy vďaka genetike Roots Power
 • hybrid ES Metronom zabezpečuje pravidelne kvantitatívne a kvalitatívne výnosy
 • dobrá tolerancia na fuzarium a snet
 • vysoká stabilita výnosov v rôznych oblastiach
 • odporúčame ho pestovať na siláž pre vysokoúžitkové chovy
 • vhodný aj na bioplyn a zrno
 • špičkový vynos vysoko energickej siláže
 • výnosová stabilita v premenlivých ročníkoch
 • dobra odolnosť voči chladu

Tabuľky

Výsledky poloprevádzkových a prevádzkových plôch siláže
Miesto pestovania Úroda silážnej hmoty v t/ha Výmera Rok
Agrovit Branisko Široké 45,00 15 ha 2017
Agrovit Branisko Široké 40,00 26 ha 2017
Agrosvid Granč Petrovce 37,40 25 ha 2017