• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

OPCIJA

Popis plodiny

Registrácia v r. 2014 v Poľsku

Trojlíniový hybrid, typ zrna – polozub

Vysoká rastlina (220 cm)

Hlavná špecifikácia

FAO: 250 Využitie na zrno: Využitie na siláž: Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 75 - 85 000

Výhody

  • 102% na kontrolu pri registrácii
  • využitie na zrno, siláž, bioplyn
  • vhodný na intenzívny chov dojníc
  • vysoký podiel zná v siláži
  • vynikajúca stráviteľnosť
  • vhodný aj do slabších stanovíšť
  • perfektný počiatočný rast
  • zvýšená odolnosť na fuzarium

Tabuľky

Výsledky poloprevádzkových a prevádzkových plôch siláže
Miesto pestovania Úroda silážnej hmoty v t/ha Výmera Rok
Agrovit Branisko Široké 45,00 15 ha 2017
Agrovit Branisko Široké 40,00 26 ha 2017
Agrosvid Granč Petrovce 37,40 25 ha 2017
Agrovit Branisko Široké 38,00 40 ha 2018