• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

PAGANI

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2015 v EÚ.

Trojlíniový hybrid, typ zrna – konský zub.

Veľmi vysoká rastlina (342 cm), 17 radov zŕn v šúľku.

Hlavná špecifikácia

FAO: 360 Využitie na zrno: Využitie na siláž: Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 65 - 85 000

Výhody

  • dlhý a dobre opelený šúľok
  • erektoídne postavenie listov
  • veľmi vhodný aj na CCM
  • plastický do všetkých lokalít
  • najuniverzálnejší hybrid vo svojej FAO skupine

Tabuľky

Výsledky poloprevádzkových plôch na zrno
Podnik Úroda t/ha pri 14% vlhkosti Rok
SPU Nitra 11,37 2016
NPPC – Milhostov 8,12 2016
NPPC – Milhostov 9,17 2017
PD Nižný Hrušov 12,37 2018
NPPC – Milhostov 9,20 2018
Výsledky poloprevádzkových plôch siláže
Miesto pestovania Úroda silážnej hmoty v t/ha Sušina v % Rok
ÚKSÚP 38,00 26,50 2017