• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

CODILOR

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2010 na Slovensku.

Trojlíniový hybrid, typ zrna – medzityp.

Suma teplôt na siláž 1 550 °C.

Veľmi vysoká rastlina (313cm), vysoká HTS (369g).

Hlavná špecifikácia

FAO: 320 Využitie na zrno: Využitie na siláž: Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 80 000

Výhody

  • obrie výnosy siláže
  • veľmi silný stay-green efekt
  • najvyššia rastlina v skupine bioplyn
  • veľmi dobrá odolnosť na fuzariózy
  • v Poľsku v r. 2010 - 2011 prvá v sortimente bioplyn
  • široké erektoidné listy
  • dobré opelený šúľok

Tabuľky

Výsledky poloprevádzkových a prevadzkových plôch siláže
Podnik Úroda silážnej hmoty v t/ha Výmera Rok
ÚKSUP Vígľaš 57,65 PP 2016
Agro Raslavice 42,50 14 ha 2016
Agroplus Prešov 41,40 60 ha 2016