• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

PITCH

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2017 na Slovensku.

Trojlíniový hybrid, typ zrna – konský zub.

Suma teplôt na siláž 1 550 °C.

16 radov v šúľku.

Hlavná špecifikácia

FAO: 270 Využitie na zrno: Využitie na siláž: Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 80 000

Výhody

  • využitie na siláž, CCM, bioplyn
  • vynikajúca odolnosť na sucho
  • vysoké rastliny, dobrý počiatočný rast
  • vhodnejší do suchších lokalít
  • dobra odolnosť na choroby
  • kvalitná siláž pre výkonné stáda
  • registrovaný v štátnych odrodových skúškach po dvoch rokoch
  • Stay-green efekt

Tabuľky

Registračne pokusy v štátnych odrodových skúškach na Slovensku
2015 2016
Odroda sušina v t/ha zelená hmota v t/ha sušina v t/ha zelená hmota v t/ha
PITCH 15,3 55,5 21,9 74,1
LG 30.307 14,8 53,8 22,1 73,0
LG 30.260 12,7 46,4 20,0 67,6