• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

TANDORI CS

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2016 v Taliansku.

jednoduchý hybrid, typ zrna – konsky zub.

Stredná HTZ: 285g

Výška rastliny: 270 cm, výška nasadenia šúľkov: 120cm

 

Hlavná špecifikácia

FAO: 300 Využitie na zrno: Využitie na siláž: - Využitie na bioplyn: Využitie na bioetanol: Výsev zŕn/ ha: 80 000

Výhody

  • rýchly počiatočný rast
  • výrazné odolný voči fuzariam klasu a helimtosprioze
  • rovnomerne opelený šúľok
  • vhodný aj na pozemky z deficitom vlahy

Tabuľky

Výsledky poloprevádzkových pokusov na zrno
Podnik Úroda t/ha zrna% vlhkosť Výmera Rok
Morkovice 12,80 PP 2016
Krajnik, Streda n/Bodrogom 12,13 PP 2016
Quattro agro Seňa 10,70 15 ha 2018
NPPC – Milhostov 10,31 PP 2018
Krajnik, Streda n/Bodrogom 9,29 PP 2018
PD Vranov Hencovská 9,00 20 ha 2018