• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

PG 102

Popis plodiny

registrácia:          v EÚ 2016

kvalita:                 A

rajonizácia:         RVO, ZVO, ZVO

výška rastliny:    55 – 70 cm

výsevok:              3,5 – 4,2 MKS/ha

Hlavná špecifikácia

Typ: osinatá Skorosť: skorá

Výhody

  • vynikajúca odolnosť voči poliehaniu a lámaniu
  • odolnosť voči chorobám: vysoká odolnosť voči múčnatk, hrdzi pšeničnej, listovým a klasovým chorobám
  • vynikajúca kvalita
  • odnožovanie: veľmi dobré
  • mokrý lepok min 22%. Priemer úrod z 18 skúšobných lokalít za rok 2017 bol 9,98 t/ha
  • Úrodový potenciál 8 až 11 t/ha.

Tabuľky

výsledky pšenice PG 102 na skúšobných staniciach firmy Procera gentic
2013 2014 2015 2016
produkcia v t/ha 8,45 8,79 8,54 9,20
lepok 27,5 30,5 28,3 27,0
hektolitrová hmotnosť (kg/hl) 78,2 80,9 79,0 85,0