• Mlynské Nivy 54, Bratislava
 • info@finagro.sk
 • 02/53 480 707

Roland

Popis plodiny

registrácia:         Slovensko 2016

rajonizácia:        do všetkých  výrobných oblastí

potravinová kvalita:  E  7/8

výsevok:            440 klíčivých zŕn/m =  200 kg/ha

Hlavná špecifikácia

Typ: bezosinatá Skorosť: stredne skorá

Výhody

 • výnos: Priemer SK ÚKSÚP 8,5-9,4 t/ha
 • dobrá odolnosť voči poliehaniu
 • vysoká odolnosť múčnatke
 • stredná odolnosť hrdzi pšeničnej
 • HTZ: stredná 44,7 g
 • počas ŠOS dosahovala vysoké objemové hmotnosti a vyššie hodnoty základných parametrov
 • vysoký obsah bielkovín a lepku
 • číslo farinografickej kvality je vysoké
 • v kontrolnom období r. 2013 - 2015 dosiahla odroda úrodu 115,9 % na kontrolu