• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

Sorfu

Popis plodiny

registrácia:         Francúzsko 2011

rajonizácia:        RVO, ZVO

kvalita:                 A

výška rastliny:  65 – 75 cm

výsevok:             3,5 – 4,0 MKS/ha

Hlavná špecifikácia

Typ: osinatá Skorosť: veľmi skorá

Výhody

  • veľmi dobrý výnos
  • dobrá odolnosť voči poliehaniu
  • vysoká odolnosť voči múčnatke a hrdzi pšeničnej
  • stredná odolnosť listovým a klasovým chorobám
  • veľmi vysoká mrazuvzdornosť,
  • vhodná pre skorú sejbu

Tabuľky

Úroda z pestovateľských plôch
Miesto Úroda v t/ha Plocha Rok
ÚKSUP Vranov n/Topľou 12,77 PP 2015
Rovagro Rožňava 8,60 35 ha 2015
PD Prašník 8,90 13 2016
Rovagro Rožňava 8,20 10 2016
Agro Raslavice 6,80 60 2016
PD Tulčík (E) 6,00 10 2016