• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

Sorrial

Popis plodiny

registrácia:         Francúzsko 2009, Maďarsko 2011

rajonizácia:        KVO, RVO, ZVO

kvalita:                 E

výška rastliny:  75 – 85 cm

výsevok:             3,5 – 4,0 MKS/ha

Hlavná špecifikácia

Typ: bezosinatá Skorosť: skorá

Výhody

  • dobrá odolnosť voči poliehaniu
  • vysoká odolnosť voči múčnatke a hrdzi pšeničnej
  • stredná odolnosť voči listovým škvrnitostiam a klasovým chorobám
  • dobrá odolnosť voči vymŕzaniu

Tabuľky

Úroda z pestovateľských a poloprevádzkových plôch
Miesto Úroda v t/ha Plocha Rok
ÚKSUP Vranov n/Topľou 10,45 PP 2015
Orechová Potôň 9,50 70 ha 2015
Agrochem, Úpor 9,48 10 ha 2015
PD Dolné Saliby 9,45 20 ha 2015
SDR Rastislavice 9,20 20 ha 2015
PD Dolný Štál 7,72 142 ha 2015
Agropodnik Slamoz, Z.Teplica 7,00 50 ha 2015
PD Dolné Saliby (E) 10,10 22 ha 2016
PD Želiezovce 9,80 35 ha 2016
PD Dolné Saliby 9,27 90 ha 2016
Poľnotrend Trebišov 9,00 80 ha 2016
Agrochem, Úpor 8,65 15 ha 2016
Ján Volkai SHR, Čeľovce 8,38 56 ha 2016
Agrotim Úpor (E) 7,50 12 ha 2016
Orechová Potôň 7,40 * 180 ha 2016
Jurová 7,10 * 246 ha 2016