• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

ES Curiel CL

Popis plodiny

– clearfield technológia
– stredne skorý hybrid
– stredne vysoká rastlina
– HTS stredná 4,1g – 4,8 g
– obsah glukozinolátov stredný (14,5 %)

Hlavná špecifikácia

Typ: hybrid Skorosť: stredne skorý Výsev zŕn/ ha: 450 - 500 000

Výhody

  • rýchly počiatočný rast
  • vysoký obsah oleja
  • dosahuje stabilné úrody
  • vyniká vysokou mierou rezistencie voči vyzimovaniu
  • vynikajúci zdravotný stav a vysoká rezistencia voči Fómovej hnilobe
  • je charakteristický veľmi intenzívnym vetvením

Tabuľky

Úroda z pestovateľských a poloprevádzkových plôch
Parametre úrody Intenzívne pestovanie
Počet rastlín / m2 50
Počet semien / rastlina 2100
HTS (gram) 4,8
Úroda (t/ha) 5,04
Úroda poloprevádzkových plôch
Miesto Úroda v t/ha pri 8% vlhkosti Rok
MoVeEr, Úpor 3,65 2017