• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

CODIZOL

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2010 na Slovensku.

Skorý hybrid, CLEARFIELD!!!

Hlavná špecifikácia

Skorosť: skorý Druh: Výsev zŕn/ ha: 65 - 70 000

Výhody

  • veľmi vysoký obsah oleja (50,3%)
  • vynikajúca odolnosť na Phomopsis a Sclerotiniu
  • dosahuje stabilné a vyrovnané úrody
  • vysoký potenciál bez desikácie
  • stredná HTS

Tabuľky

Výsledky poloprevádzkových pokusov a prevádzkových plôch
Podnik Úroda v t/ha pri 8% vlhkosti Výmera Rok
5PD V. Kapušany 4,10 10 ha 2016
PD Želiezovce 3,80 270 ha 2016
Agroodbyt dr. Chanava 3,80 12 ha 2016
PD Komjatice 3,70 70 ha 2017
Agromix Sedliská 3,45 PP 2017
Agrozoran, Michaľany 4,15 PP 2018
NPPC – Milhostov 3,99 PP 2018
PD Želiezovce 3,60 110 ha 2018
PD Nižný Hrušov 3,51 PP 2018
PD Stráže 3,50 32 ha 2018
Agromix Sedliská 3,44 PP 2018