• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

ES KAPRIS CLP

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2016 vo Francúzsku.

Skorý hybrid,

Vysoká HTS

Stredne vysoká rastlina

Systém Clearfield® Plus

Hlavná špecifikácia

Skorosť: skorý Druh: Výsev zŕn/ ha: 60 - 70 000

Výhody

  • rýchly počiatočný rast
  • vhodná do oblasti: RVO, KVO
  • istota výnosu a stabilita olejnatosti
  • nadpriemerná odolnosť voči fytotoxicite
  • silne rezistentná voči chorobám Alternaria, Scletotinia (úbor, stonka)
  • pevné stonky – nepolieha!
  • homogénny a vyrovnaný rast porastu v počiatočných vývojových štádiách

Tabuľky

Výsledky poloprevádzkových pokusov a prevádzkových plôch
Podnik Úroda v t/ha pri 8% vlhkosti Výmera Rok
Agroodbyt dr. Chanava 3,20 47 ha 2017
Agromix Sedliská 3,20 PP 2017
PD Nižný Hrušov 3,05 PP 2017
NPPC – Mihostov 3,01 PP 2017
Agrozoran, Michaľany 2,96 PP 2017
PD Želiezovce 2,90 36 ha 2017
SPZO SK Jasov 4,92 PP 2018
SPZO SK Klasov 4,91 PP 2018
SPZO SK Sokolce 4,33 PP 2018
SPZO SK Tekovské Lužany 4,29 PP 2018
NPPC – Mihostov 4,23 PP 2018
Agrozoran, Michaľany 3,90 PP 2018
PD Nižný Hrušov 3,60 32 ha 2018
PD Nižný Hrušov 3,60 30 ha 2018
Agromix Sedliská 3,47 PP 2018