• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

ES PRIMIS

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2009 na Slovensku

Stredne neskorý hybrid

Stredný vzrast

Vegetačná doba 142  dní

Hlavná špecifikácia

Skorosť: stredne neskorý Druh: Výsev zŕn/ ha: 70 000

Výhody

  • IMI odolnosť - je rezistentný k účinnej látke imazamot
  • HTS 45,6 g
  • obsah oleja 48,6 %
  • nie je náchylný na Sclerotíniu
  • ma pevnú stonku, hybrid odolný voči poliehaniu
  • vysoký úrodový potenciál

Tabuľky

Výsledky pokusov a prevádzkových plôch
Podnik Úroda v t/ha pri 8% vlhkosti Výmera Rok
Agromix Sedliská 4,00 PP 2016
PD V.Kapušany 3,90 38 ha 2016
NPPC – Mihostov 3,70 PP 2016
Dubina Čelovce 3,60 30 ha 2016
Agroodbyt dr. Chanava 4,10 35 ha 2017