• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

ES UNIC

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2013 na Slovensku

Stredne skorý hybrid

Vegetačná doba 140 dní

CLEARFIELD + HIGHOLEIC !!!

Hlavná špecifikácia

Skorosť: stredne skorý Druh: Výsev zŕn/ ha: 65 - 70 000

Výhody

  • vysoká HTS (67g),
  • obsah kyseliny olejovej 88,8 %
  • dobrý počiatočný rast
  • v skúšanom sortimente najlepšia odolnosť na Phomu
  • veľmi dobrý zdravotný stav

Tabuľky

Výsledky poloprevádzkových pokusov a prevádzkových plôch
Podnik Úroda v t/ha pri 8% vlhkosti Výmera Rok
 SPZO SK Vráble 3,74 PP 2015
 SHR Kapraľ, Prešov 3,50 34 ha 2015
 OVÚA – Michalovce 3,37 PP 2015
 SPZO SK Tekovské Lužany 3,26 PP 2015
 Agromix Sedliská 4,10 PP 2016
 NPPC – Milhostov 3,85 PP 2016
 Triticum Vráble 3,80 PP 2016
 Bartranz Agro, Buzica 3,60 50 ha 2016
 PD Komjatice 3,50 60 ha 2016
 Bartranz Agro, Buzica 3,93 PP 2017
Agrozoran, Michaľany 3,92 PP 2017
 Bartranz Agro, Buzica 3,87 40 ha 2017
 NPPC – Milhostov 3,55 PP 2017
 Agromix Sedliská 3,45 PP 2017
 PD Nižný Hrušov 3,42 PP 2017
 SHR Kapraľ, Prešov 3,20 40 ha 2017
NPPC – Milhostov 3,80 PP 2018
Agrozoran, Michaľany 3,70 PP 2018