• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

PF 100

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2009 v EÚ

Stredne vysoká rastlina (1 650mm)

Stredne neskorý hybrid

Aplikácia herbicídu Express 50 SX

Hlavná špecifikácia

Skorosť: stredne neskorý Druh: EXPRESS 50 SX Výsev zŕn/ ha: 70 000

Výhody

  • odolnosť na Tribenuron - methyl
  • postemergentné ničenie burín
  • vyrovnaný porast, rovnomerne dozrievanie
  • rastlina odolna voči poliehaniu
  • stredná HTS (65g)
  • vysoký obsah oleja (50%)

Tabuľky

Výsledky poloprevádzkových pokusov a prevádzkových plôch
Podnik Úroda v t/ha pri 8% vlhkosti Výmera Rok
PD Kolárovo 4,30 20 ha 2016
PD Sokolce 4,10 50 ha 2016
PD Želiezovce 3,90 39 ha 2016
PD Ivanka pri Nitre 3,20 100 ha 2016
NPPC – Milhostov 3,00 PP 2016
Ózvald SHR 3,00 50 ha 2017