• Mlynské Nivy 54, Bratislava
  • info@finagro.sk
  • 02/53 480 707

ES ARCADIA

Popis plodiny

Registrovaný v r. 2016 vo Francúzsku.

Kvitnutie 69 dní

Relatívna zrelosť 103 dní

Stredne vysoká, úbor polo vzpriamený

hybrid slnečnice tolerantný na herbicíd EXPRESS®

Hlavná špecifikácia

Skorosť: stredne neskorý Druh: EXPRESS 50 SX Výsev zŕn/ ha: 70 000

Výhody

  • obsah oleja 47 %
  • rýchly počiatočný rast na začiatku vegetacie
  • dosahuje stabilne úrody v rôznych pestovateľských ročníkoch
  • veľmi dobra odolnosť voči chorobám
  • HTS 55-65g
  • úrodový potenciál 4,3 t/ha

Tabuľky

Výsledky poloprevádzkových pokusných plôch
Podnik Úroda v t/ha pri 8% vlhkosti Rok
PD Nižný Hrušov 3,52 2018
NPPC – Milhostov 3,47 2018
Agrozoran, Michaľany 3,30 2018